Tumblelog by Soup.io
 • rachelbones
 • iwantmagic
 • sadnessdove
 • troywsna
 • retro-girl
 • goldenagah
 • wartimenovelty
 • Najada
 • pixielark
 • haiq
 • w0lfsburger
 • limenitis
 • manivela
 • aconcagua
 • taurauthiel
 • intense
 • chybanikt
 • 18
 • nonenonenonenon
 • noticeable
 • redemptionsongs
 • lavie
 • kilotluszczu
 • zethius
 • deviate
 • kaha
 • teletubisie
 • coherentstates
 • cyronis
 • togglk
 • catplant
 • lavandehibou
 • anobotakitak
 • karmacoma
 • alteregoizm
 • katastrofo
 • mrocznakatia
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2018

Reposted fromFlau Flau viasucznik sucznik
0610 5b06 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viasucznik sucznik
4740 779c
Reposted fromteijakool teijakool viasucznik sucznik
2247 1f23
Reposted fromteijakool teijakool viasucznik sucznik
4744 0260
Reposted fromteijakool teijakool viasucznik sucznik
4738 2366
Reposted fromHypothermia Hypothermia viasucznik sucznik
5277 5a6d 500
Tags: polska
Reposted bykeluwybuchmuzguplsucznikjulannpicakuscrc999panpancernyxanthcarmenlunaorelhjanuschytrusmrpafkasiarzyna
5668 a060 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viazie zie
7504 82a6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaKameliaLove KameliaLove
8071 f3c2 500
Reposted fromrol rol viaKameliaLove KameliaLove
6056 6774 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaKameliaLove KameliaLove
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać
I złamiemy sobie serce
Niech skradziony weekend trwa.

Wiem, ze musisz wrócić
Przestań o tym mówić
Tańcz
— Dawid Podsiadło "Dżins"
Reposted fromdreamadream dreamadream viapraesens praesens

November 10 2018

4800 780d 500
Reposted frompapaj papaj viaprymitive prymitive
4335 a7e2 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viastroschek stroschek
4560 9bbb 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viamemez memez
nie mogę przestać o Tobie myśleć. jesteś z tyłu mojej głowy, są tam wspomnienia z przeszłości i przyszłości, na które mam wielkie nadzieje. zrobiłeś mi wtedy krzywdę i słusznie, bo nie byłam gotowa. jaką więc muszę być idiotką, że znowu pozwalam Ci zaistnieć w moim życiu? nie mamy do siebie praw, nasza znajomość nie ma racji bytu. po jaką cholerę odzywasz się po takim czasie?! nie znam przecież Twoich emocji w stosunku do mnie, nie wiem jakim obrazem wizualizujesz mnie sobie, nie wiem nic, a na bardzo dużo liczę. widzę jak to patrzysz czy patrzę. pamiętam też Twoje słowa, gdy... cholera jasna! 
schowam moje gwałtowne uczucia za szybką i dopiero gdy odejdziesz zajrzę tam, uśmiechnę się i pójdę dalej.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl