Tumblelog by Soup.io
 • rachelbones
 • iwantmagic
 • sadnessdove
 • troywsna
 • retro-girl
 • goldenagah
 • wartimenovelty
 • Najada
 • pixielark
 • haiq
 • w0lfsburger
 • limenitis
 • manivela
 • aconcagua
 • taurauthiel
 • intense
 • chybanikt
 • 18
 • nonenonenonenon
 • noticeable
 • redemptionsongs
 • lavie
 • kilotluszczu
 • zethius
 • deviate
 • kaha
 • teletubisie
 • coherentstates
 • cyronis
 • togglk
 • catplant
 • lavandehibou
 • anobotakitak
 • karmacoma
 • alteregoizm
 • katastrofo
 • mrocznakatia
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

2860 33d7 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viaillustrious illustrious
6750 edfb
Reposted fromfinnglas finnglas viastonerr stonerr
Sponge City Berlin
Reposted fromv2px v2px viametafnord metafnord
że depresja że zimno że bezsenność że zmęczenie że gówno gównem pogania
to ja wystawiam kontrę
ktoś Ci dzisiaj patrzył w oczy, byłaś chciana i na miejscu i było przykro że tak mało Ciebie dziewczyno
jesteś ważna i kochana

ze wszystkim sobie poradzisz, daj sobie przestrzeń i czas i kochaj do kurwy tych ludzi i się nie bój
no


December 04 2017

Jak to jest mieć trzy lata? Czy byłem szczęśliwy? Czy byłem kochany? Nie pamiętam. Później od siódmego czy dziesiątego roku życia pamiętam jakieś urywki. Jakieś sceny. Mam takie zdjęcie, na którym siedzę nad „Poczytaj mi, mamo”. Jestem ubrany w białą koszulkę z zaokrąglonym kołnierzykiem. Dołki w policzkach. Fryzurę na garnek. Patrzę uśmiechnięty w książkę. Jestem pełen nadziei. Ufności. Świat jest dla mnie dobrym, przyjaznym, ciepłym miejscem. Kiedy to znika?
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaszydera szydera

Głos

Kaleczą się i dręczą
milczeniem i słowami
jakby mieli przed sobą
jeszcze jedno życie

czynią tak
jakby zapomnieli
że ich ciała
są skłonne do śmierci
że wnętrze człowieka
łatwo ulega zniszczeniu

bezwzględni dla siebie
są słabsi
od roślin i zwierząt
może ich zabić słowo
uśmiech spojrzenie

Tadeusz Różewicz
Reposted fromcudoku cudoku viaszydera szydera
Nie ma we mnie dawnych marzeń. Niczego nie planuję. Mało wymagam od innych. Właściwie to niczego nie oczekuję. Nie stawiam warunków. Zaczęłam rozumieć, że na niewiele rzeczy w życiu mam wpływ. Mogę być odpowiedzialna jedynie za siebie, nie za innych. Życie to labirynt wyborów. Czasami trzeba puścić wszystko wolno, nieważne jak bardzo jest nam tego żal i że kiedyś pokładaliśmy w tym nadzieję. Trzeba iść dalej. Mieć w sobie siłę żeby niepotrzebne emocje zostawić w przeszłości, a nie toczyć walkę z samym sobą. Chcę odetchnąć świeżym powietrzem i zakończyć to, co niepotrzebne. Jedynie tęsknota czasami rozrywa mi skórę. Ale to nie tęsknota za Tobą. Nie miej złudzeń. Ja tęsknię za sobą.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaartlover artlover
5030 f670 500
reply
Reposted fromvolldost volldost viaSkydelan Skydelan
3182 6349
Reposted fromnfading nfading viacomiendolirica comiendolirica
7980 cc09 500
Reposted fromNekoii Nekoii viahands0me hands0me
3493 60c8
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viajutynda jutynda
4202 93b1
Reposted fromzciach zciach viadeparter departer

December 03 2017

9780 26fd 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaohhmarigold ohhmarigold
1680 2724
Reposted frommyrla myrla viajutynda jutynda
Reposted fromRekrut-K Rekrut-K viaseverak severak
4199 9340
Reposted fromkniepuder kniepuder viakoperek koperek
3906 f955
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaseverak severak
6021 4891
Reposted fromKnoeggi Knoeggi viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl