Tumblelog by Soup.io
 • rachelbones
 • iwantmagic
 • sadnessdove
 • troywsna
 • retro-girl
 • goldenagah
 • wartimenovelty
 • Najada
 • pixielark
 • haiq
 • w0lfsburger
 • limenitis
 • manivela
 • aconcagua
 • taurauthiel
 • intense
 • chybanikt
 • 18
 • nonenonenonenon
 • noticeable
 • redemptionsongs
 • lavie
 • kilotluszczu
 • zethius
 • deviate
 • kaha
 • teletubisie
 • coherentstates
 • cyronis
 • togglk
 • catplant
 • lavandehibou
 • anobotakitak
 • karmacoma
 • alteregoizm
 • katastrofo
 • mrocznakatia
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2019

8422 2f2a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaeffic effic
0261 719c
Reposted fromRowena Rowena viainerte inerte
8508 69cb 500
Reposted frombehcio behcio viacameracantlie cameracantlie
Spalone mosty to najlepszy w życiu start.
— Budka Suflera
Reposted fromlovvie lovvie viablackheartgirl blackheartgirl
2317 3f06 500
Reposted bypieceoflifezupamarzenlucasthelocust
2316 348c 500
Reposted bypieceoflifezupamarzen12czerwcaanecianow
Reposted bynotyourstrawberryCattleyazupamarzenheavencanwaitwruchujednostajniepopierdolonymapluzynamyslodsiewnia
Myślisz mi się. Nieprzerwanie.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromplayinglove playinglove viainspirations inspirations
2314 56aa
Tags: film
Reposted bynotperfectgirl notperfectgirl
Pewien wykładowca trzymając w ręku dwudziestodolarowy banknot, rozpoczął zajęcia od pytania:
- Czy ktoś chce ten dwudziestodolarowy banknot?
Podniósł się las rąk, lecz wykładowca dodał:
- Zanim go oddam, muszę jeszcze coś zrobić - po czym zmiął go z całej siły. - Czy ktoś nadal go chce?
Wciąż widać było podniesione ręce.
- A jeśli zrobię to? - spytał, po czym cisnął nim o ścianę, zaczął obrzucać wyzwiskami i deptać. Wreszcie podniósł zabrudzony, sponiewierany pieniądz i powtórzył pytanie. Nadal w górze było mnóstwo rąk.
- Nigdy nie zapomnijcie tego, co widzieliście - powiedział wykładowca. - Niezależnie od tego, co zrobię z tym banknotem, zawsze będzie wart dwadzieścia dolarów. W życiu często bywamy poniewierani, deptani, upokarzani i obrażani, a mimo wciąż jesteśmy tyle samo warci.
Reposted fromCamilla Camilla via12czerwca 12czerwca
2310 f6c7 500
Tags: film
Reposted byshampain shampain
2308 68ab 500
Tags: film
Reposted byfilmowy filmowy
2307 fc79 500
Reposted bypieceoflifekriokinezaleniwieecjutyndazupamarzenwruchujednostajniepopierdolonymwikszlovviepressanybeton
2306 5008 500
Reposted bypieceoflifezupamarzenwruchujednostajniepopierdolonymkingofthejungle
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromlovvie lovvie vialiliowadusza liliowadusza
2303 ea98 500
Tags: film
Reposted bytobecontinuedBabsonluciuslonelypassengerblockedfilmowyelinela
2294 110f 500
Tags: me
Reposted byLaCamisaNegrashampainlatarekzakretkaa
6154 c750 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaholymoly holymoly
2290 0a8c 500
Tags: fashion
Reposted byshampain shampain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl