Tumblelog by Soup.io
 • retro-girl
 • goldenagah
 • allaturca
 • Najada
 • pixielark
 • haiq
 • w0lfsburger
 • limenitis
 • manivela
 • aconcagua
 • taurauthiel
 • intense
 • chybanikt
 • 18
 • nonenonenonenon
 • noticeable
 • redemptionsongs
 • lavie
 • kilotluszczu
 • zethius
 • deviate
 • kaha
 • teletubisie
 • coherentstates
 • cyronis
 • togglk
 • catplant
 • lavandehibou
 • anobotakitak
 • karmacoma
 • alteregoizm
 • katastrofo
 • mrocznakatia
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

1687 01d7
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viastonerr stonerr
4612 29a7 500
1590 3c41
Reposted fromsoulwax soulwax viastonerr stonerr
3731 43ec 500
Reposted fromheima heima viaMountainGirl MountainGirl
3715 49fa
Reposted fromennomane ennomane viaMountainGirl MountainGirl
8974 8749
1397 d830
Reposted fromzrazik zrazik viasaileach saileach
3773 82e8 500
Reposted fromerithe erithe viasaileach saileach
3109 cc0b
Dla niej przyjaciele to byli ludzie, którzy pytają, jak minął Ci dzień, którzy podają Ci paczkę chusteczek, gdy płaczesz, którzy o północy wpuszczają Cię do swojego mieszkania, piją z Tobą wódkę, a potem ścielą dla Ciebie łóżko na nocleg, którzy przed podróżą mówią Ci: „Uważaj na siebie”, którzy o drugiej nad ranem podnoszą słuchawkę telefonu i przez godzinę słuchają, jak przeklinasz życie.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromgumisiowelove gumisiowelove
2443 a472 500
Reposted byfreskaczekoladowysenlingerie-and-boudoir
2442 c35a 500
Reposted bychachicomiendoliricafrenulum
2438 368a 500
Reposted bysoSadspring-flow
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
2435 788f
Reposted byjasmine-girllavpersona-non-gratabrzaskoutlinesoSadcurlydreamermoonlitskybarricadepsychicdevilepieternaljourneybumpy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl